Hướng dẫn thanh toán

Quý khách thanh toán cho chúng tôi qua một trong các tài khoản sau:

1. Techcombank (Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam)

– Chủ tài khoản: Nguyễn Thu Hương

– Số tài khoản: 19033575028019

2. BIDV (Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam)

– Chủ tài khoản: Nguyễn Thu Hương

– Số tài khoản: 12810000757740

Thông tin liên hệ:
Chat FB: Webseoads
Phone: 0828.26.25.28
Email: webseoads.com@gmail.com
Website: www.webseoads.com