Hướng dẫn thanh toán

Quý khách thanh toán cho chúng tôi qua một trong các tài khoản sau:

1. Techcombank (Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam)

– Chủ tài khoản: Dương Thành Trung

– Số tài khoản: 19030266276017

2. Vietcombank (Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam)

– Chủ tài khoản: Dương Thành Trung

– Số tài khoản: 0451000398808

Thông tin liên hệ:
Chat FB: Webseoads
Phone: 0828.26.25.28
Email: webseoads.com@gmail.com
Website: www.webseoads.com